VYUŽITE NAŠE OSVEDČENÉ SKÚSENOSTI S CIEĽOM USPIEŤ NA TRHU V ČESKEJ REPUBLIKE ALEBO NA SLOVENSKU.

Spoločnosť PHARMA-CON CZECH s.r.o. a PHARMA-CON SLOVAK s. r. o. boli založené začiatkom roku 2008 so sídlom v Krnove (Česká republika) a v Žiline (Slovensko). Obidve spoločnosti sú schopné zaistiť kompletný servis pre tuzemské i zahraničné firmy, ktoré chcú vstúpiť na český alebo slovenský farmaceutický trh. Spoločnosti majú za sebou v súčasnej dobe krátku existenciu, ale sú vybudované na ľuďoch s dlhodobými skúsenosťami z farmaceutickej oblasti (obchodu, logistiky, výroby, marketingu, outsourcingu obchodného tímu a distribúcie).

Považujeme sa za špecialistov vo svojom odbore na českom a slovenskom farmaceutickom trhu, pretože sa tu už niekoľko rokov pohybujeme. Na oboch trhoch (ČR a SR) sa detailne orientujeme, máme tu dlhodobé skúsenosti, znalosti a kvalitné vzťahy. Sme schopní zabezpečiť vlastnými kapacitami komplexné služby, ktoré sú potrebné k úspešnému vstupu na český či slovenský trh.

Zahraničným partnerom ponúkame všetky služby, nutné ku vstupu prípravkov na trh, a to napr. vypracovaním schvaľovacích dokumentov, zaistením registrácie, obstaraním surovín a ich skladovaním i spracovaním, výroba tabliet a ich adjustácie ,kompletizovanie finálneho výrobku, jednanie z veľkoobchodmi, distribúcia a zabezpečenie plynulého zásobovania distribučných skladov.

Spolupráca s nami znamená získanie partnerov, ktorí sú odborníkmi vo svojom odbore.

Informácie z trhu

PROSTREDNÍCTVOM NAMI POSKYTUJÚCICH ÚDAJOV UMOŽNÍME POZNAŤ ČO NAJLEPŠIE ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH.

Pomôžeme s prípravou i realizáciou vstupu na český i slovenský trh. Pripravíme podklady pre uvedenie produktu na trh s ohľadom na jeho „corporate identity“ a zároveň tak, aby bol spotrebiteľsky zaujímavý a konkurenčne schopný na českom a slovenskom trhu. Vďaka našim údajom majú partneri všetky možné potrebné informácie k uvedeniu produktu.

Prevedieme analýzu trhu, konkurenciu konkrétneho produktu, mikro- a makroprostredie, SVVOT analýzu, stanovíme potenciál trhu. Na základe našich skúseností a analýz vytvoríme plán predaja a na jeho základe stanovíme marketingový rozpočet, spracujeme marketingový plán a navrhneme kampaň, ktorá povedie k čo najlepšiemu postaveniu na trhu a k čo najefektívnejšiemu vynaloženiu investícií.

Parterom, ktorí zvažujú, či vstúpiť na český a slovenský trh s jedným prípravkom či celým sortimentom, umožňujeme vyskúšať a zhodnotiť svoje úspechy na trhoch jedine s jedným produktom, o ktorý sa plnohodnotne postaráme.

Na tvorbe obchodných a marketingových stratégií sa podieľajú odborníci z oblasti obchodu a marketingu. Pracujeme s našimi skúsenosťami, analýzami, podľa potreby všetko komunikujeme s ľuďmi pohybujúcimi sa denne na trhu. Našou základnou prednosťou je úzka spolupráca výrobného, logistického, marketingového a obchodného oddelenia. Zakladáme si na kvalitných osobných vzťahoch, profesionálnom prístupe a neustálom monitorovaní trhu.

Samozrejme trh neustále pozorujeme, sledujeme jeho vývojové trendy a potenciály. Partnerom prinášame aktuálne informácie z trhu, navrhujeme ďalšie postupy, inovácie, prinášame invencie. Informujeme partnera o všetkých nových príležitostiach a prípadných hrozbách z trhu.

Nastavenie informačných technológií nám umožňuje plynulý a rýchly tok informácií naprieč spektru nami ponúkaných služieb smerom k našim partnerom, s nimi neustále komunikujeme a zabezpečujeme im komplexný prehľad o prebiehajúcich projektoch, jednoduchý a priehľadný systém kontroly a hodnotenia nákladov. Je to pre nás veľmi dôležité, prinášať našim partnerom takéto služby, ktoré povedú k vysokej efektivite. Chceme úzko spolupracovať s našimi partnermi v dlhodobom horizonte, inšpirovať ich a predávať im naše vlastné osvedčené skúsenosti.

Spolupráca s nami znamená získanie profesionálnych partnerov na trhoch, kde chcú spoločnosti vstúpiť. Radi partnerom predáme naše skúsenosti, znalosti a využijeme naše vzťahy aby sme spoločne dosiahli čo najlepšie výsledky.

Umožníme partnerovi uskutočniť svoje rozhodnutie na základe maximálneho objemu relevantných informácií.

legislatíva

ZAISTÍME PRE NAŠE PARTNERY ÚSPEŠNÝ VSTUP NA ČESKÝ I SLOVENSKÝ TRH.

Sme tu pre zahraničné i tuzemské spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť na český alebo slovenský trh a potrebujú tu zázemie, skúsenosti, vzťahy, dáta a orientáciu.

Zahraničným partnerom ponúkame všetky služby, nutné ku vstupu prípravkov na trh, a to vrátane vypracovaním schvaľovacích dokumentov, zaistením registrácie a zalistovaniu na veľkoobchodov.

Vybavíme za partnerov jednanie na úradoch a zaistíme registráciu v Českej a Slovenskej republike. Máme vlastní registrační oddělení, které komunikuje s úřady i partnerem a vyřídí vše potřebné.

Spracujeme úplnú dokumentáciu potrebnú k schváleniu produktov, alebo notifikáciu, zaistíme rozbor v akreditovaných laboratóriách.

Vďaka našim vzťahom a znalosťou farmaceutických veľkoobchodov zrealizujeme stretnutia potrebné k zalistovaniu do sortimentu veľkoobchodov a zabezpečíme závoz distribučných skladov. Táto služba zaistí dostupnosť tovaru na všetkých skladoch podľa potrieb trhu.

Je pre nás veľmi dôležité prinášať našim partnerom služby, ktoré im umožnia úspešný vstup na trh.

Výroba

SVOJIM PARTNEROM SME SCHOPNÍ ZAISTIŤ TIEŽ KOMPLETNÝ SERVIS V OBLASTI VÝROBY TABLIET A ICH ADJUSTACIE.

Ponúkame komplexné služby v oblasti výroby tabliet a v oblasti primárneho a sekundárneho balenia tuhých liekových foriem. V prípade požiadavky kooperatívne zaistíme výrobu tiež foriem doplnkov stravy alebo kozmetiky. Nami poskytované služby tiež zahrňujú všetky činnosti spojené s výrobou a finalizáciu produktov. Sú postavené na odborných znalostiach, skúsenostiach a profesionalite pracovníkov.

Na základe požiadaviek a receptúr zabezpečíme suroviny potrebné na výrobu tabliet. Samozrejmosťou sú atesty, ktoré zaručujú, že suroviny sú prvotriednej akosti. Podľa dodaných receptúr vypočítame potrebné množstvo surovín, vrátane rezervy, vybavíme jednanie s dodávateľmi, suroviny objednáme a zabezpečíme ich dodanie.

Spracujeme ako suroviny nám dodané, tak aj tie, ktoré pre partnerov obstaráme sami od prvotných dodávateľov. Sme schopní zabezpečiť plnenie všetkých typov tabliet a toboliek. Samozrejmosťou je neustála kontrola výrobného postupu.

V súčasnej dobe vlastníme štyri výrobné linky, s kapacitou až 1 milión tabliet a tento objem je možné súčasne plniť do obalov. Výrobné priestory vyhovujú legislatívnym normám EU a ČR, čo je dané súladom príslušných noriem a stanovených kritérií na kvalitu výrobných priestorov určených k realizácii ponúkaných služieb.

Ponúkame možnosť priameho plnenia tabliet. Tablety nabalíme do dóz, liekoviek, blistrov alebo PET/PE fólií. Zabezpečíme označenie etiketou, zabalenie do krabiček/papierových skladačiek všetkých možných tvarov a veľkostí, vloženie akýchkoľvek informačných materiálov, v prípade záujmu tiež vytvorenie skupinových balení. Finálne výrobky zabalíme do kartónu. Spracujme suroviny a polotovary až do fázy hotového výrobku v obale s etiketou, pripraveného k distribúcii.

Logistika

PRO NAŠE PARTNERY ZABEZPEČÍME VEŠKEROU POTŘEBNOU LOGISTIKU PO CELÉ ČESKÉ I SLOVENSKÉ REPUBLICE.

Poskytujeme komplexné logistické služby. Zabezpečíme dovoz surovín, ich skladovanie, ďalej tiež skladovanie hotových výrobkov ich prevoz a rozvoz na distribútorov. Nami poskytované logistické služby zabezpečia, aby bol správny tovar, v správnom množstve, v správnom čase, v správnej kvalite na správnom mieste podľa potreby, a to s ohľadom na efektivitu.

Disponujeme vlastným vozovým parkom, ktorý je schopný do 6 hodín vybaviť všetky možné požiadavky na rozvoz v Českej a Slovenskej republike.

Pre rýchlu a ľahkú dostupnosť, s ohľadom na ekonomiku a efektívnosť našej činnosti, sme vybudovali strategicky rozmiestnené sklady, a to v západných Čechách – Čeliv, na severnej Morave – Krnov a na severnom Slovensku – Žilina. V našich výrobných a logistických skladoch ponúkame uloženie surovín, polotovarov i tovaru a jeho prípravu pre ďalšiu distribúciu v ČR a SR. Partnerovi poskytujeme kompletnú skladovú evidenciu, tzn. Informácie o pohybe tovaru v sklade, výške skladových zásob a pod.

Spoľahlivo pokrývame celú Českú a Slovenskú republiku.

Marketing

SME SCHOPNÍ POSKYTNÚŤ AKÉKOĽVEK MARKETINGOVÉ SLUŽBY, PRIPRAVIŤ AKÉKOĽVEK GRAFI CKÉ PODKLADY A ZAISTIŤ VŠETKY SÚVISIACE SLUŽBY.

V rámci full servise ponúkame komplexné služby v oblasti marketingu a desingu. Pracovníci marketingového a grafického oddelenia sú odborníci vo svojom obore, pohybujú sa na pharma trhu už dlhú dobu a výborne sa tu orientujú, používajú najmodernejšie technológie, pracujú s najrôznejšími možnosťami propagácie produktov, majú skúsenosti s ATL a BTL podporu, navrhnú a zrealizujú kampaň presne na mieru danému produktu či produktom. Pracujú s jednotlivými produktmi či s produktovými radami s maximálnym nasadením s cieľom nájsť čo najefektívnejšie riešenie vedúce k čo najlepšiemu postaveniu na trhu.

Našou prednosťou sú hlavne niekoľko ročné skúsenosti z pharma trhu, znalosti cieľových skupín i konkurencie, neustále sledovanie noviniek a zaujímavosti z oblasti marketingu a designu, nachádzanie originálnych riešení, osobitá a kreatívna tvorba grafických návrhov so zmyslom i pre ten najmenší detail.

Vďaka spolupráci marketingového a grafickému oddelenia poskytujeme služby v oblasti marketingu od A po Z.

Print design

Navrhneme design pre rôznorodé a na trhu Európskej únie dostupné typy obalov (krabička, dóza, etiketa, blister, informačný leták). Pripravíme texty obsahujúce všetky povinné údaje v súladu s legislatívou ČR a SR. Spracujeme všetky možné požadované jazykové modifikácie. Zabezpečíme predtlačovú prípravu a odporučenie ohľadne vhodných materiálov. Dlhodobo spolupracujeme s overenými dodávateľmi obalov, napr. etikiet, dóz, krabiček, sáčkov či kartónov. Zabezpečíme teda výrobu a dodanie akéhokoľvek druhu obalu za výhodné ceny.

Reklamná kampaň

Navrhneme reklamnú kampaň, vytvoríme plán mediamixu, navrhneme ATL i BTL aktivity priamo na mieru daného produktu či produktov s cieľom maximálneho zefektívnenia investícií. Vytvoríme médiaplán a zabezpečíme kompletnú organizáciu.

Branding

Spracujeme inzerciu, PR články, webové prezentácie, predmety podpory predaja, vizuály propagačných materiálov, ich výrobu a distribúciu. Zabezpečíme výrobu POP a POS materiálov pre-press prípravu, DTP práce, konzultáciu pri výbere vhodných materiálov. Navrhneme grafiku i texty, zabezpečíme efektívnu distribúciu propagačných materiálov s cieľom oslovenia požadovanej skupiny.

Konferencie, semináre

Vyberieme a zabezpečíme semináre, konferencie i účasť na všetkých možných akciách, vedúcich k osloveniu odbornej verejnosti i spotrebiteľov.

Web design

Vytvoríme kompletnú webovú prezentáciu v súlade s firemnou či produktovou identitou. Vytvoríme grafický návrh internetovej prezentácie v duchu „corporate identity“ alebo celkom novú nezameniteľnú internetovú prezentáciu. Zabezpečíme vytvorenie redakčného systému pre užívateľsky ľahkú obsluhu.

Web marketing

Navrhneme nízkorozpočtové internetové kampane s využitím moderných technológií. Vyrobíme internetové bannery s ohľadom hlavne na cieľovú skupinu, obsah odovzdania informácie a miesto kde budú umiestnené. Vytvoríme pútavé flashové animácie vrátane videosekvencií.

náš výsledok od roku 2015

308
Produktov
3854
Lekární
2844145
Naskladnené

Obchodné tímy

SME SCHOPNÍ ZABEZPEČIŤ OPTIMÁLNE RIEŠENIE V OBLASTI OUTSOURCINGU OBCHODNÝCH TÍMOV V ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH LEKÁRŇACH.

Každá republika má vlastné obchodné tímy, pôsobiace v lekárňach v ČR a SR, ktoré poznajú všetky charakteristiky a odlišnosti daného trhu. V Českej republike disponujeme jedním tímom disponujeme jedným tímom s ôsmimi obchodnými reprezentantmi, na Slovensku pak tímom s piati obchodnými reprezentantmi. Každý tím vedie skúsený regionálny manažér. Každá z vybraných lekární je osobne navštívená minimálne 1x za 4 týždne. Celkové portfólio zahŕňa viac ako 2200 lekární v ČR a 1645 lekární v SR.

V Českej republike disponujeme tiež medicínskym tímom, určeným k podpore produktov partnerských spoločností v lekárskom prostredí, teda v ordináciách a čakárňach praktických a špecializovaných lekárov. V súčasnej dobe pokrýva tím 5 medicínskych reprezentantov oblasť celej Českej republiky a ich činnosťou je nielen komunikácia so samotnými lekármi, ale tiež distribúcia informačných a propagačných materiálov partnerských spoločností do čakární ordinácií. Po individuálnej dohode je možné uskutočniť prieskum, či dotazovanie medzi lekármi a personálom ordinácií.

Zaručujeme komplexný prehľad o prebiehajúcich projektoch, jednoduchý a priehľadný systém kontroly a hodnotenia nákladov vynaložených na predajný tím.

Postaráme sa o všetku možnú personálnu agendu, školenia predajných zručností a motiváciu obchodného tímu. Naše tímy sú silno motivované k maximálnemu plneniu vytýčených predajných i marketingových cieľov, prechádzajú náročným systémom školení a coachingom, pre svoju činnosť využívajú najmodernejšie informačné technológie, čo umožňuje dosiahnuť vyššiu efektivitu celého tímu a presné výstupy o ich činnosti.

Hlavnou prednosťou našich reprezentantov je predovšetkým maximálne profesionálny prístup, vyjednávanie, komunikačné schopnosti, odborná znalosť problematiky a dlhodobo budované, veľmi korektné vzťahy v jednotlivých lekárňach a u lekárov.

Nepostrádateľnou súčasťou obchodného tímu je call centrum, vďaka ktorému v lekárňach zabezpečíme podporu sortimentu. Odborne vyškolené operátorky call cenra v Českej republike a na Slovensku zabezpečia podporu obchodného tímu pri predajných a marketingových aktivitách. Call centrum komunikuje ako s lekárňami už navštívenými v danom mesiaci obchodným reprezentantom, tak i s ostatnými, podľa prebiehajúcich akcií partnerov.

Spracujeme s TOP distribútormi v Českej republike (Alliance Healthcare, s. r. o., Pharmos, a.s., PHOENIX lekárenský veľkoobchod, a.s., ViaPharma s.r.o.) a na Slovensku (Phoenix zdravotnícke zásobovanie, a. s., Unipharma Prievidza 1. slovenská lekárenska a. s., MED-ART, s. r. o., Sanitas-SR, a. s., UNIMED, s. r. o., INTERPHARM Slovakia, a. s., JUVAMED, s. r. o., Inforama, a. s.). Vytvorená objednávka je dodaná jedným z uvedených distribútorov, vždy podľa preferencií lekárne.

Samozrejmé sú reporty z trhu, poskytujúce podrobné informácie o predaji a jeho vývoji.

Výhradné zastúpenie

ZASTUPOVANÝM PRODUKTOM POSKYTUJEME MAXIMÁLNU PODPORU V RÁMCI OBCHODNÝCH I MARKETINGOVÝCH SLUŽIEB.

zastupujeme od roku 2009

Rapeto a.s.

Program Pangamin – zdravie pre celú rodinu. PHARMA-CON SLOVAK s.r.o. je výhradným distribútorom v SR.

zastupujeme od roku 2011

Wellness food

SPEED8 - mozgový stimulant s komplexným pôsobením. PHARMA-CON SLOVAK s.r.o. je výhradným distribútorom v SR.

zastupujeme od roku 2010

Herbalex

Hrejivé a detoxikačné náplasti. PHARMA-CON SLOVAK s.r.o. je výhradným distribútorom v SR.

zastupujeme od roku 2015

Magnificus

ERSTRONG je prírodný produkt určený pre mužov každého veku. PHARMA-CON SLOVAK s.r.o. je výhradným distribútorom v SR.

Kontakty

Pro více informací o našich službách nás, prosím, kontaktujte emailem. Děkujeme Vám.

Česká republika:

  • PHARMA-CON SLOVAK s.r.o.,
  • Za Plavárňou 3/8121
  • 010 08 Žilina
  • info@pharma-con.cz

Slovenská republika:

  • PHARMA-CON SLOVAK s.r.o.,
  • Za Plavárňou 3/8121
  • 010 08 Žilina
  • info@pharma-con.sk

Zobrazit na mapě